Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan de Prado

Ioannes de Prado

24. května, připomínka
Postavení:kněz, provinciál, mučedník OFM
Úmrtí:1631
Atributy:kámen a palma

ŽIVOTOPIS

Narodil se roku 1563 v Morgovejo ve Španělsku. Studoval v Salamance, stal se knězem a vstoupil do františkánského řádu. Později byl i řádovým provinciálem v Andalusii. V roce 1613 morová epidemie zasáhla františkánské misionáře v Maroku v Africe a Jan de Prado měl zájem odejít na jejich místo. Údaje o době jeho odchodu se dvěma bratry na misie do Maroka se rozcházejí. Po nějaké době působení tam byli zatčeni a v žaláři v Marrakeschu těžce týráni. Jan de Prado byl pálen a nakonec usmrcen netrpělivým katem. Někde se mluví o ráně kamenem, který se dostal mezi atributy. Podle "Roku se svatými" mělo jít o stětí samotným sultánem, což je méně pravděpodobné. Oba jeho spolubratři prý přežili a postarali se o příchod dalších františkánských misionářů. K blahořečení Jana de Prado došlo 24. 5. 1728 Benediktem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, monachus (asi 450); Maria Virgo; Ioanna, uxor Chuza (s. I); Simeon, stylita iunior in Monte Mirabili (592); Ioannes de Prado (1631); Servulus, m. Tergeste (s. inc.); Donatianus et Rogatianus (ca. 304); martyres Philippopoli CCCVIII (ca. 304); Philippus., presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1306); Ludovicus Zephyrinus Moreau (1901)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.