Světci k nám hovoří...


sv. Markéta Uherská

Margarita, virgo monial. Ord. Prædicat

18. ledna, připomínka
Postavení:řeholnice OP
Úmrtí:1270
Atributy:lilie, královské odznaky. Bývá vyobrazena v plášti pokrytém hvězdami nebo jako řeholnice.

ŽIVOTOPIS

Byla dcerou uherského krále. Svůj život strávila v dominikánském klášteře. Při prvním vstupu se nechala oslovit Tím, kterého uviděla viset na kříži. Její život byl naplněn láskou k eucharistii, chudobě a bližním.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

ZAHLEDĚLA SE DO KRISTOVA KŘÍŽE

Narodila se roku 1242 v Klisse na území Maďarska jako dcera uherského krále Bély IV. a Marie Laskariny. Otec z vděčnosti za vítězství nad vpádem nepřátelských bojovníků zaslíbil ji Bohu. Od útlého dětství byla proto vychovávána ve vesprinském klášteře u dominikánek. Když do něj poprvé vcházela, zahleděla se na Kristův kříž a vysvětlení: "to je Spasitel," mělo vliv na celý její další život. Už na začátku dospívání se rozhodla zasvětit svůj život Kristu. Ve 14 letech se objevily nabídky k sňatku, lákavé zejména pro královského otce. Jednou z nabídek bylo i manželství s českým králem. Král Béla v něm viděl usmíření a zajištění míru. Markéta se však ničím nedala od Krista odradit a byla ochotna raději zemřít než porušit věrnost Pánu a Spasiteli, jemuž se zaslíbila.

Od dětství ji fascinovala skutečnost ponížení Boha pro naše vykoupení skrze kříž. Chtěla dát srdce za Srdce a lásku za Lásku. Nehledě na stavovské rozdíly a společenské požadavky doby konala ráda službu u těžce nebo infekčně nemocných a další skutky lásky i asketické kajícnosti.

Král Béla kvůli ní na Zaječím ostrově naproti Budě založil dominikánský klášter a daroval jí třísku z Kristova kříže, kterou s důvěrou a láskou u sebe nosila.

Vyčerpána hrdinnou obětavostí a jakoby strávena láskou k trpícímu Kristu odešla do jeho království již ve 28 letech.

Šest let po své smrti byla už blahořečena a v roce 1943 Piem XII. kanonizována.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

V životopise svaté Markéty, byť jen stručně nastíněném, je připomínka i pro nás: také my máme žít tak, jak nás k tomu vede evangelium. Zamyslím se nad tím, do jaké míry se jím nechávám inspirovat.

Bože, Tys povolal svatou Markétu, aby následovala Tvého Syna v jeho chudobě i pokoře a prokazovala skutky milosrdenství. Dopřej i nám, abychom se stali skromnými, pokornými a prospěšnými svým bližním ke Tvé chvále a slávě skrze Krista našeho Pána. Amen.

POZNÁMKA

Markéta Uherská byla sestrou sv. Kunigundy (pam. 24. 7.) a blah. Jolanty (pam. 12. 6.), zároveň byly všechny i neteřemi sv. Alžběty Durynské (pam. 17. 11.). Pocházely z rodu Arpádovců a mezi svými předky měly další svaté, především krále Štěpána I. (pam. 16. 8.) a jeho syna Emerika neboli Jindřicha (pam. 4. 11.) i krále Ladislava (pam. 30. 6.).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Mater unitatis christianorum ; Successus, Paulus et Lucius (259); Cosconius, Zeno et Melanippus, m. Nicææ (s. III/IV); Volusianus (asi 498); Prisca, titularis basilicæ in Urbe (před rokem 499); Deicolus (s. VII.); Beatrix Estensis, monialis (asi 1262); Margarita, virgo monial. Ord. Prædicat (1270); Facius (1272); Andreas Grego de Piscaria (1485); Christina Ciccarelli (1543); Regina Protmann (1613); Felicitas Pricet, Monica Pichery, Carola Lucas et Victoria Gusteau (1794); Maria Teresia (Maria Ioanna) Fasce (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.