Světci k nám hovoří...


sv. Petronila

Petronilla, virgo et m. Romæ

31. května, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:století neznámé
Patron:Říma, poutníků, cestovatelů v horách; vzývána proti horečkám
Atributy:klíč, nemocní, palma

ŽIVOTOPIS

Pozdějšími legendami byla označena za dceru ap. Petra, dle některých spíše jen duchovní. Byla delší dobu nemocná a o jejím uzdravení existují dvě odlišné verze. Prý se o ni také ucházel pohanský panovník Flaccus, jehož nabídku manželství odmítala. Jisté je, že byla zbožnou pannou, která podstoupila mučednickou smrt v Římě, v dobách raného křesťanství.

Její hrob se našel v Domiciliných katakombách. V roce 757 její ostatky přenesl papež Pavel I. do chrámu sv. Petra. Úcta k ní se rozšířila poté, co si ji vladař Franků Pipin Mladší zvolil za svou patronku. Mauzoleum v Římě s jejími ostatky v blízkosti sv. Petra se stalo franckou královskou kaplí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Visitatio ; Petronilla, virgo et m. Romæ (století neznámé); Baptista /Camilla/; Varano (1524); Felix /Iacobus/; Amoroso (1787); Marianus de Roccacasale /Dominicus/; Di Nicolantonio (1866); Hermias, miles (s. III); Cantius, Cantianus et Cantianilla (s. IV); Silvius, ep. Tolosan. (ca. 400); Iacobus Salomoni (1314); Robertus Thorpe et Thomas Watkinson (1591); Nicolaus Barré (1686); Noe Mawaggali (1886)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.