Světci k nám hovoří...


sv. Baptista (Camilla) Varano

Baptista /Camilla/; Varano

31. května, připomínka
Postavení:abatyše OSCI
Úmrtí:1524

ŽIVOTOPIS

Narodila se jako dcera Julia Cesara z Varana, pána města Camerino a urozené Cecchiny. Při křtu dostala jméno Kamila. Již v mladém věku byla oslovena kázáním františkána o. Dominika z Leonesy. Pod jeho vlivem se pak soustředila na páteční rozjímání o utrpení Páně a z lásky k Ježíši zatoužila po vstupu do řádu a následování ideálů sv. Kláry. Otec jejím rozhodnutím vůbec nebyl nadšen, přesto se nakonec rozhodl založit v městě pro dceru a její družky nový klášter.

Baptista prošla stavy vyprahlosti i pokušení a záchvěvy beznaděje. I když žila uzavřena do tiché klauzury, doléhaly na ni trpké světské záležitosti. V bojích, které svým povstáním vyprovokoval Cesare Borgis, byl zabit její otec i tři strýcové.

Baptista obdržela také milost hlubokého vnitřního života a sepsala plody svého rozjímání včetně rad pro ty, kdo toužili po dokonalosti. Opakovaně byla také zvolena abatyší a papežem Juliem II. vyzvána k založení kláštera ve Fernu. V klášteře v Camerinu odevzdala svou duši Bohu ve věku 66 let. V roce 1843 byla blahořečena papežem Řehořem XVI. Kanonizována byla 17. 10. 2010 papežem Benediktem XVI. v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Visitatio ; Petronilla, virgo et m. Romæ (století neznámé); Baptista /Camilla/; Varano (1524); Felix /Iacobus/; Amoroso (1787); Marianus de Roccacasale /Dominicus/; Di Nicolantonio (1866); Hermias, miles (s. III); Cantius, Cantianus et Cantianilla (s. IV); Silvius, ep. Tolosan. (ca. 400); Iacobus Salomoni (1314); Robertus Thorpe et Thomas Watkinson (1591); Nicolaus Barré (1686); Noe Mawaggali (1886)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.