Světci k nám hovoří...


sv. Liberata

sv. Liberata

sv. Faustina

sv. Faustina

sv. Liberáta a Faustýna

Liberata et Faustina

19. ledna, připomínka
Postavení:panny, zakladatelky kláštera
Úmrtí:asi 580

ŽIVOTOPIS

Narodily se na hradě u Piacenzy v severní části Itálie. Obě sestry zatoužily po vstupu do kláštera. Jejich rozhodnutí asi urychlilo setkání s vdovou, hořekující nad smrtí manžela, nebo počátky nátlaku, aby se vdaly. Odešly proto tajně do města Como a tam před biskupem Agrippinem složily řeholní slib čistoty. Otec, který byl zprvu jejich jednáním pobouřen, poslal jim později značnou finanční částku, kterou použily na zřízení kláštera. Brzy se k nim přidal větší počet žen a pro klášter bylo zvoleno jméno svaté Markéty.

Faustina v tomto klášteře zemřela jen o tři dny dříve než její rodná sestra Liberáta.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

sv. Márius a Marta a jejich synové (Marius, Martha, Audifax et Abacus) (asi s. IV.); Germanicus (asi 167); Pontianus, m. in Umbria (s. II); Macarius Magnus (asi 390); Macarius Alexandrinus (s. V.); Bassianus, ep. Lauden (409); Liberata et Faustina (asi 580); Launomarus (asi 593); Ioannes, ep. Ravennaten (595); Remigius, ep. Rothomagen (asi 762); Arsenius, ep. Corcyren (s. X.); Marcellus Spínola y Maestre (1962)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.