Světci k nám hovoří...


sv. Germanik

Germanicus

19. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 167

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze Smyrny (dnes správní středisko provincie Izmir v Turecku). Za římského císaře Marca Aurelia Antonina (r. 161 až 180) byl žákem sv. Polykarpa (pam. 23. 2.). Jako velmi mladý křesťan byl pro svou víru zajat a odsouzen k roztrhání dravou zvěří. Po posledním vyzvání ke zřeknutí se víry důrazně vybízel své druhy, aby se ani oni nebáli obětovat svůj život pro Ježíše.

Posilován Boží milostí sám prý proti sobě podněcoval zvíře, vybrané za jeho kata.

POZNÁMKA

Pokud v některé biografii je uvedeno, že patřil k 11 mučedníkům z Filadelfie, je myšleno dnešní Alaşehir v západní části Turecka. Původní název trval jen do středověku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

sv. Márius a Marta a jejich synové (Marius, Martha, Audifax et Abacus) (asi s. IV.); Germanicus (asi 167); Pontianus, m. in Umbria (s. II); Macarius Magnus (asi 390); Macarius Alexandrinus (s. V.); Bassianus, ep. Lauden (409); Liberata et Faustina (asi 580); Launomarus (asi 593); Ioannes, ep. Ravennaten (595); Remigius, ep. Rothomagen (asi 762); Arsenius, ep. Corcyren (s. X.); Marcellus Spínola y Maestre (1962)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.