Světci k nám hovoří...


sv. Poncián

Pontianus, m. in Umbria

19. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. II
Patron:Spoleta – Itálie a Utrechtu – Nizozemska; vzýván proti zemětřesení
Atributy:mladý muž s mečem, palmový list

ŽIVOTOPIS

Připomínáme si zde dalšího mladého mučedníka z období vlády římského císaře Marca Aurelia Antonina (r. 161 až 180). Pocházel pravděpodobně ze Spoleta, kde vytrpěl mučednictví asi po roce 161. Za pevnost ve víře byl krutě zbit pruty, a nakonec popraven mečem. Buď jím byl probodnut nebo sťat.

Podle legendy se v místě dopadu jeho hlavy objevil léčivý pramen. Tradice mluví i o tom, že jeho smrt doprovázelo zemětřesení. Ta se v pozdějších letech opakovala a k obětem zemětřesení v jižní Umbrií přestalo docházet, až když se zde od roku 1703, vždy v předvečer svátku Ponciána, konaly bohoslužby s prosbami k poctě tohoto mučedníka.

Uvádí se, že byl pohřben hned za městem v místě, kde byla později postavena bazilika s benediktinským klášterem. Dnes jsou v něm řeholnice kánonky Regular z Lateránu

Historické město s jeho hrobem se nachází v italském regionu Umbrie. V roce 960 dostal belgický biskup Baldrigo rameno tohoto mučedníka a přinesl je do Utrechtu.

Jednu jeho sochu s pláštěm kolem boků a s palmou v levé ruce lze od r. 1668 vidět nad náměstím sv. Petra v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

sv. Márius a Marta a jejich synové (Marius, Martha, Audifax et Abacus) (asi s. IV.); Germanicus (asi 167); Pontianus, m. in Umbria (s. II); Macarius Magnus (asi 390); Macarius Alexandrinus (s. V.); Bassianus, ep. Lauden (409); Liberata et Faustina (asi 580); Launomarus (asi 593); Ioannes, ep. Ravennaten (595); Remigius, ep. Rothomagen (asi 762); Arsenius, ep. Corcyren (s. X.); Marcellus Spínola y Maestre (1962)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.