Světci k nám hovoří...


Panny Marie, Pomocnice křesťanů

Maria Virgo

24. května, připomínka

ŽIVOTOPIS

Dnešní mariánský svátek vznikl roku 1814 a připomíná nám těžkou dobu zkoušek na začátku XIX. století. K té době se počítá odvlečení papeže Pia VI. z Říma vojsky revoluční Francie a jeho smrt v zajetí 30.1 1800. Nebyl mu dopřán ani křesťanský pohřeb a nad jeho rakví se místo modliteb nesla slova o konci jedné éry, jejímž byl představitelem. Francie se spojenci se snažila, aby už nebyl žádný následovník. Ale pod rakouskou ochranou se sešlo konkláve v Benátkách a zvolilo dalšího Petrova nástupce, kterým byl Pius VII. Také tento papež byl zajat Napoleonem a vězněn od 6. 7. 1809 do března 1814. Pius VII. v té době svěřoval sebe i celou Církev do ochrany Panny Marie a ona ho nezklamala. Z vděčnosti za návrat do Říma k hrobům apoštolů korunoval obraz Panny Marie a zavedl svátek „Panny Marie, Pomocnice křesťanů“. Slavení svátku bylo i pro budoucnost stanoveno na den slavného návratu Pia VII. do Říma.

Svátek není v novém martyrologiu, protože při úpravě církevního kalendáře za papeže Pavla VI. došlo k omezení slavení tohoto svátku. Veřejnou liturgií se slaví jen v titulárních kaplích a chrámech zasvěcených Panně Marii, Pomocnici křesťanů. Památka se také připomíná v Mariánsky zaměřených řádech a každý si ji může připomenout soukromě.

Mariino poslání pomocnice křesťanů vyvěrá jako některé další svátky z ustanovení jejího Syna, aby nám byla Matkou. Mezi její nejvýznamnější pomoc patří pomoc v hodině smrti. Je patrná zejména u jejích ctitelů. Mnozí z nich se dopustili nevěrností a vzdálili se, ale protože ji jednou s důvěrou svěřili svou duši, ona jim před smrtí pomohla. A tam je to pro každého z nás nejdůležitější.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Pod ochranu Panny Marie, Pomocnice křesťanů budu každý den svěřovat současného svatého Otce i duchovenstvo Církve a prosit, aby nám Panna Maria dopřála vítězit nad překážkami a obtížemi a pomáhala co nejlépe plnit Boží vůli.

Všemohoucí a milosrdný Bože, který jsi na ochranu křesťanského lidu ustanovil Pannu Marii stálou pomocnicí, popřej nám, pokorně prosíme, abychom pod její ochranou putujíce po zemi dosáhli vítězství nad zlým nepřítelem v hodině naší smrti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(závěrečná modlitba z breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, monachus (asi 450); Maria Virgo; Ioanna, uxor Chuza (s. I); Simeon, stylita iunior in Monte Mirabili (592); Ioannes de Prado (1631); Servulus, m. Tergeste (s. inc.); Donatianus et Rogatianus (ca. 304); martyres Philippopoli CCCVIII (ca. 304); Philippus., presb. Ord. Eremit. S. Augustini (1306); Ludovicus Zephyrinus Moreau (1901)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.