Světci k nám hovoří...


sv. Jan

Ioannes, ep. Ravennaten

19. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:595

ŽIVOTOPIS

Zprávy o tomto biskupovi z Ravenny v Itálii jsou velmi rozporuplné, odporují si zvláště v době jeho nástupu na biskupský stolec. Rok neuvádí ani martyrologium, ale odvolávajíce se na slova sv. Řehoře Velikého a knihu pastorace uvádí, že sv. biskup Jan, který zemřel roku 595, se vynikajícím způsobem postaral o potřeby své církve v období, kdy celá oblast byla zpustošená válkou s Langobardy*.

Jiné zprávy pocházející z pozdější doby v různých bodech nesouhlasí. Podle některých měl být přímým nástupcem sv. Petra Chryzologa, ale ten zemřel již v roce 450. Podle nějakého městského seznamu biskupů měl být biskupem v letech 477 až 494. V nejvěrohodnějším seznamu biskupů v Ravenně je uveden jako Jan II. v období let 578 až 595.

POZNÁMKA

* V roce 569 Langobardi dobyli celou severní Itálii s výjimkou Pavie, která padla v roce 572.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

sv. Márius a Marta a jejich synové (Marius, Martha, Audifax et Abacus) (asi s. IV.); Germanicus (asi 167); Pontianus, m. in Umbria (s. II); Macarius Magnus (asi 390); Macarius Alexandrinus (s. V.); Bassianus, ep. Lauden (409); Liberata et Faustina (asi 580); Launomarus (asi 593); Ioannes, ep. Ravennaten (595); Remigius, ep. Rothomagen (asi 762); Arsenius, ep. Corcyren (s. X.); Marcellus Spínola y Maestre (1962)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.