Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Marcellinus, m. apud Romam

2. ledna, připomínka
Úmrtí:s. IVPřehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus (379, c. 389); Gregorius Nazianzenus et Basilius Magnus (c. 389, 379); Telesphorus Pp (ca. 136); Adalhardus (826); Airaldus (1146); Argeus, Narcissus et Marcellinus (s. IV); Bladulphus (ca. 630); Gregorius, ep. Nazianzen. (379); Gulielmus Repin et Laurentius Bâtard (1794); Ioannes Bonus, ep. Mediolanen (ca. 660); Laurentius Bâtard (1794); Mainchinus (s. VII); Marcellinus, m. apud Romam (s. IV); Marcolinus Amanni (1397); Maria Anna (Maria Stella) Soureau-Blondin (1890); Narcissus, m. prope Romam (s. IV); Silvester, abbas (s. XII); Stephana Quinzani (1530); Theodorus, ep. Massilien (594); Vincentianus (672)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský