Světci k nám hovoří...


sv. Remigius z Rouenu

Remigius, ep. Rothomagen

19. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 762

ŽIVOTOPIS

Byl synem merovejského majordoma Karla Martela a bratrem krále Pipina III. Krátkého. Remigius byl vychován na královském dvoře a chtěl dát přednost klidnému životu, ale nakonec přijal úřad biskupa v Rouenu v Normandii.

Ve své diecézi zavedl gregoriánský chorál za pomoci ředitele scholy z Říma. V roce 760 byl údajně pověřen králem Pipinem a na přání papeže Pavla I. jednal s králem Langobardů o navrácení některých území římské církvi.

Odhadované datum jeho smrti podle některých informací vychází až o 10 let později, pokud byl skutečně v roce 765 na synodě Attigny.

Jeho ostatky z chrámu v Rouenu byly kvůli nájezdům Normanů přeneseny do Soissons. Odtud se vrátily v roce 1090, ale v roce 1562 se za protestantských bouří ztratily. Jednou z verzí je, že byly spáleny.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

sv. Márius a Marta a jejich synové (Marius, Martha, Audifax et Abacus) (asi s. IV.); Germanicus (asi 167); Pontianus, m. in Umbria (s. II); Macarius Magnus (asi 390); Macarius Alexandrinus (s. V.); Bassianus, ep. Lauden (409); Liberata et Faustina (asi 580); Launomarus (asi 593); Ioannes, ep. Ravennaten (595); Remigius, ep. Rothomagen (asi 762); Arsenius, ep. Corcyren (s. X.); Marcellus Spínola y Maestre (1962)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.