Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

); Marcellus Spínola y Maestre

19. ledna, připomínka
Úmrtí:1962Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

sv. Márius a Marta a jejich synové (Marius, Martha, Audifax et Abacus (asi s. IV); Macarius Magnus (ca. 390); Macarius Alexandrinus (s. V.); Liberata et Faustina (ca. 580); Germanicus (ca. 167); Pontianus, m. in Umbria (s. II); Bassianus, ep. Lauden (409); Launomarus (ca. 593); Ioannes, ep. Ravennaten (595); Remigius, ep. Rothomagen (ca. 762); Arsenius, ep. Corcyren (s. X); ); Marcellus Spínola y Maestre (1962)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský