Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Cyprián Iwene Tansi

Cyprianus (Michael) Iwene Tansi

20. ledna, připomínka
Postavení:kněz OCist
Úmrtí:1964

ŽIVOTOPIS

Pochází z Igboezunu na jihu Nigérie. Narodil se v roce 1903 v rodině, která nebyla křesťanská. Přesto začal chodit do katolické školy, přijal křest a s ním jméno Michael. Po skončení studia se stal učitelem a za pět let ředitelem školy. Po matčině smrti měl na starosti tři sourozence, které připravil na křest. Přes zdravotní problémy s očima se rozhodl k dalšímu studiu v Eke, aby se mohl stát knězem. Vysvěcen byl až ve 34 letech v Onitshi. Jeho první kněžské působiště bylo v Nnewi, druhé v Dunukofii. Obzvláště mu záleželo na přípravě snoubenců a na pastoraci rodin, protože budoucnost lidstva souvisí s tím, jaké budou rodiny. Mají svědčit o Boží lásce, být svatyněmi života a každá rodina malou domácí církví, věrná svému povolání podle evangelia.

Iwene Tansi otevřel penzión pro chlapce a penzión pro děvčata. Vlivem jeho působení jen v roce 1944 nastoupilo 14 studentů z jeho malé farnosti do semináře. A díky jemu přibylo později 25 domorodých kněží, z nichž se někteří stali velmi významnými.

Zdálo se, že Iwene Tansi je na pravém místě, avšak on cítil volání do cisterciánského řádu. Otec biskup Heerey s jeho odchodem souhlasil až v roce 1950 a jeho vstup do řádu se uskutečnil až v Mount St. Bernard v Leicestershire v Anglii. Tam také přijal jméno Cyprián. Řád vznikl reformou benediktinských mnichů, vychovává k oddané službě v církvi, k pokoře, dobrovolné chudobě, poslušnosti a snaze po dokonalosti kontemplativním životem. Počítá také s pastorací ve farnostech. Po základní formaci bylo Cypriánovou touhou co nejdříve vybudovat cisterciácký klášter v Nigérii. Už v roce 1953 se objevila první naděje, ale nabízený pozemek byl pro stavbu kláštera zcela nevhodný. Až po deseti letech se objevily tři příhodné nabídky od biskupa v Kamerunu. V říjnu 1963 se měl proto vracet i Cyprián Tansi, ale onemocnění žil a některá další vážná onemocnění jeho cestu znemožnily. V lednu následujícího roku v nemocnici zemřel.

Jeho tělesné ostatky byly dopraveny do katedrály v Onitshi. Tam byl také v r. 1998 Janem Pavlem II. blahořečen. Současně byl připomenut zázrak na jeho přímluvu. Uzdravenou z posledního stadia rakoviny byla nigerská matka dvou dětí Filoména Nnanaová.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (začátkem s. IV.); Asclas (s. IV.); Neophytus (s.IV.); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (asi 1107); Henricus, ep. Upsalien (asi 1157); Eustochium Calafato (1485); Angelus Paoli (1720); Stephanus Min Kŭk-ka (1840); Basilius Antonius Maria Moreau (1873); Maria Christina ab Immaculata (Adalheidis) Brandow, virgo (1906); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.