Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Růžena Molas Vallvé (Rosa Francisca Maria a Doloribus

Maria Rosa); Molas Vallvé

11. června, připomínka
Postavení:panna, zakladatelka kongregace
Úmrtí:1876

ŽIVOTOPIS

Narodila se 24. 3. 1815 v Reusu ve Španělsku. Zvolila si cestu duchovního života s péčí o potřebné. V roce 1857 založila v Tortose kongregaci "Služebnic Panny Marie Utěšitelky" (Sester těšitelek) za účelem péče o děti a nemocné. Zemřela ve svém klášteře a po sto letech byla 8. 5. 1977 blahořečená a 11. 12. 1988 kanonizovaná.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Barnabas, Apostolus (kolem r. 61); Maximus, ep. Neapolitan (s. IV); Ioannes a Sancto Facundo González de Castrillo (1479); Maria Rosa); Molas Vallvé (1876); Paula Frassinetti (1882); Bardo (1051); Iolenta (1298); Maria Schininá (1910); Rembertus (888); Aleydis (1250); Parisius (1267); Stephanus Bandelli (1450); Rosa Francisca Maria a Doloribus (Maria Rosa); Ignatius Maloyan, episcopus et martyr (1915)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.