Světci k nám hovoří...


sv. Jindřich Uppsalský

Henricus, ep. Upsalien

20. ledna, připomínka
Postavení:biskup a mučedník
Úmrtí:asi 1157
Patron:Finska; vzýván proti bouřím
Atributy:biskupské insignie, havran, sekera

ŽIVOTOPIS

Podle legendy byl původem Angličan a od blíže neurčené doby žil v Římě. Odtud byl poslán na misijní cestu do Skandinávie, kam doprovázel papežského legáta kardinála Mikuláše Breakspeara, pozdějšího papeže Hadriána IV. Pravděpodobně v roce 1152 nebo o něco dříve přišli do Švédska a předpokládá se, že zde od papežského legáta Jindřich přijal biskupské svěcení a byl ustanoven biskupem v Uppsale. Zde podle místní tradice posvětil novou katedrálu postavenou švédským králem Erikem IX. (pam. 18. 5.). Toho jako biskup doprovázel na křížové výpravě do Finska. Při této výpravě Jindřich předvídal svou smrt a vydal prý svým lidem pokyny, aby jeho tělo bylo potom naloženo na vůz tažený párem volů, a kde s ním zůstanou stát, aby byl v těch místech pohřben a později postaven kostel.

Biskup Jindřich byl zavražděn na zamrzlé vodní ploše u Kjulo (Köyliö) ve Finsku. Vrahem byl Lalli, kterému prý biskup za předchozí vraždu uložil pokání. K zabití Jindřicha použil sekeru a také mu oddělil prst s biskupským prstenem. Podle legendy k nalezení mrtvého biskupa přispěl havran, a proto se dostal mezi jeho atributy. V době tání byl nalezen v plovoucím ledu i prst s prstenem. Podle přání bylo tělo biskupa Jindřicha dovezeno k Nousiainen, kde byl pohřben. Později byly jeho ostatky přeneseny do nové katedrály v Abo, odkud se měly, údajně za okupace v roce 1720, dostat do Ruska. Kde se ztratily není známo.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (začátkem s. IV.); Asclas (s. IV.); Neophytus (s.IV.); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (asi 1107); Henricus, ep. Upsalien (asi 1157); Eustochium Calafato (1485); Angelus Paoli (1720); Stephanus Min Kŭk-ka (1840); Basilius Antonius Maria Moreau (1873); Maria Christina ab Immaculata (Adalheidis) Brandow, virgo (1906); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.