Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Jindřich Uppsalský
Henricus, ep. Upsalien

20. ledna, připomínka
Postavení:biskup a mučedník
Úmrtí:ca. 1157
Patron:Finska

ŽIVOTOPIS

Byl původem Angličan. Asi v roce 1152 přišel do Švédska a byl jmenován biskupem v Uppsale. V doprovodu švédského krále Erika byl v křižácké výpravě do Finska. Horlivě se snažil působit jako misionář. Byl zabit sedlákem, od kterého chtěl, aby činil pokání za dřívější vraždu.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (s. IV in.); Euthymius (473); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964); Henricus, ep. Upsalien (ca. 1157); Eustochium Calafato (1485); Asclas (s. IV); Neophytus (s.IV); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (ca. 1107)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský