Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Pavla Frassinetti
Paula Frassinetti

11. června, připomínka
Postavení:panna, zakladatelka kongregace SSD
Úmrtí:1882

ŽIVOTOPIS

Narodila se 3. 3. 1809 v Janově v Itálii. Od dětství byla chudým sirotkem bez možnosti vzdělání. Její život byl plný námahy a křížů. Nehleděla však příliš moc na sebe, místo toho viděla potřeby dalších tisíců chudých a opuštěných, zejména dětí a dívčí mládeže. Jim se rozhodla zasvětit svůj život i když to bylo provázeno pomluvami, pohrdáním i křivdami s otevřeným nepřátelstvím.

Pavla měla hlubokou víru a s ní založila společenství "Sester sv. Doroty". V roce 1841 je přeložila do Říma a teprve r.1863 je papež potvrdil jako kongregaci. Ráda denně přijímala kříže a říkávala: "Boží vůle, jsi mým rájem!"

Zemřela až v 73 letech. 8. 6. 1930 byla Piem XI. blahořečená a 11. 3. 1984 Janem Pavlem II. svatořečená. Ten o ní při kanonizační slavnosti řekl, že předběhla dobu a dala příklad moderní obětavé ženy, která si je vědoma své vlastní důstojnosti. Vyzvedl ji jako laskavou a cílevědomou vychovatelku a ochránkyni zanedbaných, opuštěných dětí. Řekl, že se starala o jejich zabezpečení, výchovu a vzdělání. Z jejích spisů a korespondence vyplývá její myšlenkový svět. Jsou to myšlenky, o kterých můžeme říci, že o sto let předběhly II. vatikánský koncil. Uvedl také, že ve světle svého spojení s Kristem, ve světle Kristova kříže, dokázala sv. Pavla Frassinetti dát zářivý příklad a přitažlivý vzor moderní ženy, která vydává svědectví Kristu celým svým životem. Celou svou aktivní láskou vůči všem, zejména nejpotřebnějším.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

SS.mae Trinitatis Sollemnitas; Barnabas, Apostolus (kolem r. 61); Maximus, ep. Neapolitan (s. IV); Ioannes a Sancto Facundo González de Castrillo (1479); Maria Rosa); Molas Vallvé (1876); Paula Frassinetti (1882); Bardo (1051); Iolenta (1298); Maria Schininá (1910); Rembertus (888); Aleydis (1250); Parisius (1267); Stephanus Bandelli (1450); Rosa Francisca Maria a Doloribus (Maria Rosa); Ignatius Maloyan, episcopus et martyr (1915)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský