Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Eustochia Calafato

Eustochium Calafato

20. ledna, připomínka
Postavení:abatyše OSC
Úmrtí:1485

ŽIVOTOPIS

Byla dcerou Bernarda a Macaldy Calafatových ze Sicílie. Její křestní jméno bylo Smeralda. S dospívajícím věkem chtěl ji otec i bratři provdat za vyhlédnutého ženicha. Smeralda však ve svém srdci toužila patřit pouze Pánu Ježíši. Četla o svatém Františku a svatém Bernardinu a toužila vstoupit do františkánského řádu. Bylo jí to však umožněno až po smrti otce i uchazeče o její ruku. S hábitem klarisek přijala jméno Eustochia. V klášteře vedla sestry k dřívější přísnější formě řehole a projevovalo se u ní charisma zázraků. Se svolením papeže Kalista III. založila nový klášter v Messině, do kterého jako matka představená přijala i svoji rodnou matku, která se již dříve stala terciářkou.

Eustochiina láska k Ukřižovanému byla patrná v celém jejím životě a když umírala, jejím odkazem byla slova: "Přijměte Ukřižovaného za Otce a on vás naučí všemu potřebnému."

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (začátkem s. IV.); Asclas (s. IV.); Neophytus (s.IV.); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (asi 1107); Henricus, ep. Upsalien (asi 1157); Eustochium Calafato (1485); Angelus Paoli (1720); Stephanus Min Kŭk-ka (1840); Basilius Antonius Maria Moreau (1873); Maria Christina ab Immaculata (Adalheidis) Brandow, virgo (1906); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.