Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Florida Cevoli
Florida Lucretia Helena, Cevoli

12. června, připomínka
Postavení:panna, řeholnice OSCI Cap
Úmrtí:1767

ŽIVOTOPIS

Pochází z hraběcího rodu Cevoli a narodila se 11. 11. 1685 v Pise. Při křtu doslala jména Lukrecie Helena. V rodině byla vychovávána ke zbožnosti a před 18 rokem se rozhodla ke vstupu do kláštera v Citta di Castello. Noviciát u klarisek-kapucínek začala 8. 6. 1703. Absolvovala ho pod vedením Veroniky Giuliani. Dostala řeholní jméno Florida a 10. 6. 1705 složila slavné sliby. V životopisech je chválen duch její modlitby a odříkání s odvahou. Žila velmi asketicky. Po smrti abatyše sv. Veroniky Giuliani převzala její úřad a vykonávala ho velmi zodpovědně a s láskou až do své smrti, po dobu 25 let.

Jan Pavel II. ji 16. května 1993 prohlásil za blahoslavenou.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Immaculati Cordis B. Mariae Virginis Memoria; Gaspar Bertoni (1843); Onuphrius, anachoreta (asi 400); Leo Pp III (816); Guido, presb (asi 1245); Florida Lucretia Helena, Cevoli (1767); Basilides, m. apud Romam (s. inc.); Odulphus (ca. 865); Eskillus (ca. 1038); Placidus, abbas (1248); Florida (Lucretia Helena); Laurentius Maria a Sancto Francisco Xaverio Salvi (1856); Merces Maria a Iesu Molina (1883)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský