Světci k nám hovoří...


blah. Gerard

Gerardus, monachus

13. června, připomínka
Postavení:mnich OCist
Úmrtí:1138

ŽIVOTOPIS

Byl starším bratrem Bernarda opata a pozdějšího učitele církve. Stal se vojákem a žil zprvu světsky a rozmařile. Bernard mu předpověděl, že ještě přijde k rozumu, ale utrpením. A opravdu, v bitvě u obležené Grancy byl raněn a v utrpení se obrátil. Vstoupil pak do cisterciáckého kláštera svého mladšího bratra, který ho tam udělal hospodářem. Jednou o něm prohlásil: "Ve stavitelství, v polním hospodářství nic neušlo jeho péči a pozornosti. Kovářům, zedníkům, krejčím i jiným řemeslníkům byl mistrem. Jen ve svých očích se pokládal za nic." Zemřel v Clairvaux.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius, presb. et doctor Eccl. (1231); Gerardus, monachus (1138); Felicula (ca. s. IV); Achilleus, ep. Alexandrinus (312); Triphyllius (ca. 370); Cetheus seu Peregrinus (ca. 600); Eulogius, ep. Alexandrin. (ca. 607); Psalmodius (s. VII); Ragnebertus (680); Aventinus, eremita (s. VIII); Fandila (853); Maria Anna Biernacka (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.