Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Wulfstanus

20. ledna, připomínka
Úmrtí:1095Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (s. IV in.); Euthymius (473); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964); Henricus, ep. Upsalien (ca. 1157); Eustochium Calafato (1485); Asclas (s. IV); Neophytus (s.IV); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (ca. 1107)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský