Světci k nám hovoří...


sv. Wulfstan

Wulfstanus

20. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1095

ŽIVOTOPIS

Narodil se mezi léty 1008 až 1012 v Long Itchingtonu v hrabství Warwickshire v Anglii do dobré křesťanské rodiny. Po základním vzdělání byl poslán pokračovat ve studiu a v duchovní formaci do opatství Evesham a potom Peterborouch. Zpět k rodině se vracel s touhou po duchovním životě. Záhy poznal nebezpečí pokušení, se kterým musí mladí lidé ve světě bojovat, i jak snadné je podlehnout. Poté vstoupil do kláštera u katedrály ve Worcesteru, kde asi 25 let působil jako profesor, kantor, sakristian a nakonec se stal představeným. Žil velmi asketicky a s velkou pokorou. Byl velmi dobrým kazatelem vyhledávaným i kněžími jako duchovní rádce.

Po uvolnění biskupského stolce ve Worcesteru byl Wulfstan pro své pastorační úspěchy vybrán papežskými legáty za nástupce. Bránil se tuto hodnost přijmout, ale nakonec i na naléhání krále a pro poslušnost biskupskou hodnost přijal a 8. 9. 1062 byl vysvěcen na biskupa. Nikdy nebylo pro něj obtížné sladit klášterní zvyky s pastorační horlivostí.

Vynikal láskou k chudým a pomáhal jim osobně i přímluvou u statkářů a někdy i určitou pomoc statkářů přímo vyžadoval. V postních nedělích sám chudé umýval, krmil a oblékal. Bojoval proti obchodu s otroky a byl prvním Angličanem, který pomohl osvobodit otroka. V Bristolu na trhu s otroky neohroženě kázal proti nelidskému prodeji chudých do otroctví kvůli dluhu, který nemohli splatit.

Ve Worcesteru dal přestavět starodávnou katedrálu ze 7. století. Horlivě navštěvoval farnosti své diecéze a podporoval obnovu a výstavbu kostelů. Při svých kázáních posluchače dojímal až k slzám.

Před smrtí trpěl po dlouhou dobu oslabující horečkou. Zemřel asi ve věku 85 let, po 33 letech episkopátu, dne 20. 1. 1095. U hrobu Wulfstana a na jeho přímluvu se prý brzy událo množství zázraků. Po sto letech bylo jeho tělo vyzdviženo a posouzeno údajně jako zachovalé.

V roce 1203 papež Inocenc III. Wulfstana kanonizoval.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (začátkem s. IV.); Asclas (s. IV.); Neophytus (s.IV.); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (asi 1107); Henricus, ep. Upsalien (asi 1157); Eustochium Calafato (1485); Angelus Paoli (1720); Stephanus Min Kŭk-ka (1840); Basilius Antonius Maria Moreau (1873); Maria Christina ab Immaculata (Adalheidis) Brandow, virgo (1906); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.