Světci k nám hovoří...


blah. Benedikt Ricasoli

Benedictus Ricasoli

20. ledna, připomínka
Postavení:mnich CVUOSB
Úmrtí:asi 1107

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1040 v Montegrossi (asi 60 km od Florencie) v Itálii. Jeho rodiče přispěli k založení kláštera Coltibuono v údolí Valombrosy. Zde Jan Gualbert (pam. 12. 7.) po obdržení pozemku založil přísnější větev benediktinského řádu (CVUOSB), nazývaném podle údolí. Mladý Ricasoli se prý v tomto klášteře vzdělával a potom žil delší dobu ve světě. Kolem roku 1093 vstoupil do tohoto kláštera s rozhodnutím žít ve velkém pokání. Po určité době se souhlasem opata odešel žít do vzdálenější poustevny. Nakonec v první polovině roku 1107 zemřel údajně ve své cele v Coltibuono. Byl pohřben v ambitu tohoto kláštera. V roce 1430 bylo zjištěno, že tělo Benedikta Ricasoli zůstalo neporušené a bylo přeneseno do kostela pod hlavní oltář.

Na jeho přímluvu byl oznámen větší počet zázraků a v roce 800. výročí jeho úmrtí ho papež Pius X. 29. 5. 1907 blahořečil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fabianus (250); Sebastianus, m. Romæ (začátkem s. IV.); Asclas (s. IV.); Neophytus (s.IV.); Euthymius (473); Wulfstanus (1095); Benedictus Ricasoli (asi 1107); Henricus, ep. Upsalien (asi 1157); Eustochium Calafato (1485); Angelus Paoli (1720); Stephanus Min Kŭk-ka (1840); Basilius Antonius Maria Moreau (1873); Maria Christina ab Immaculata (Adalheidis) Brandow, virgo (1906); Cyprianus (Michael) Iwene Tansi (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.