Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Albán Roe
Albanus Roe

21. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1642

ŽIVOTOPIS

Chtěl sloužit Bohu a obrátit jednoho katolického vězně na protestantskou víru. Bohu nakonec sloužil, ale s obrácením to bylo opačně. Rozhovor s vězněm byl začátkem jeho cesty do katolické církve. Po opuštění anglikánské církve a konverzi odcestoval do Duai, kde se chtěl stát řeholníkem a knězem. V první polovině přípravného období málo krotil svoji ohnivou povahou a byl proto ze společenství propuštěn. Po nezdaru se rozhodl k usilovnějšímu přemáhání a r. 1611 požádal benediktýny, aby ho přijali do řehole. Na kněze byl vysvěcen v roce 1615 a brzy poté odešel na misie do Anglie. Tam byl zajat a asi pět let vězněn. V roce 1623 byl na žádost španělského velvyslance propuštěn a poslán do vyhnanství. Jen několik měsíců strávil v klášteře sv. Řehoře v Douai a vrátil se do Anglie, kde horlivě působil dva roky, než jej znovu zajali a uvěznili. Díky svým přátelům dostal se do mírnějšího londýnského vězení Fleet, kde byl 15 let. Měl tam však možnost pokračovat v apoštolátu mezi vězni, které získával při karetní hře a přes vyprávění vtipů. Dokázal získat i důvěru dozorců, takže jej někdy pouštěli přes den také do města. S nástupem zostřených protikatolických opatření byl převezen do vězení v Newgate, kde byl odsouzen k smrti. Po dvou dnech byl rozsudek vykonán.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Agnes, m. Romæ (s. III.-IV.); Meginradus (ca. 861); Epiphanius, ep. Papien (496); Albanus Roe (1642); Publius, ep. Athenarum (s. II); Fructuosus, Augurius et Eulogius (259); Patroclus, m. Trecis (ca. s. III); Eduardus Stransham et Nicolaus Wheeler (1586); Thomas Green, presb. (1642); Iosepha Maria a Sancta Agnete (1696); Ioannes Baptista Turpin du Cormier et XIII socii (1794); Andreas Duliou (1794); Augustinus Emmanuel Philippot (1794); Franciscus Duchesne (1794); Franciscus Migoret Lambardi (1794); Iacobus André (1794); Ioannes Maria Gallot (1794); Iosephus Pellé (1794); Iulianus Franciscus Morvin de la Gérardi (1794); Iulianus Moulé (1794); Ludovicus Gastineau (1794); Petrus Thomas, presb. (1794); Renatus Ludovicus Ambroise (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský