Světci k nám hovoří...


sv. Heimerad

Heimeradus

28. června, připomínka
Postavení:kněz, poustevník
Úmrtí:1019

ŽIVOTOPIS

Narodil se v polovině X. století v Messkirchu v Bádensku na německém území. Poté co se stal knězem, vykonal více poutí a byl i v Římě a ve Svaté zemi. Pak se uchýlil do kláštera v Hersveldu aniž by chtěl nosit řádový oděv. Při žádosti o propuštění byl opatem potrestán a vyhoštěn. Pak se usadil jako poustevník v malé vesnici, v níž brzy poté došlo ke vloupání do místní kaple. Heimerad byl obviněn ze spoluúčasti a vyhnán z obce.

Dál se Heimerad ucházel o místo u paderbornského biskupa Meinwerka, ale ten ho při pohledu na jeho vzezření odmítl. Křivdy a potupu i zesměšňování od lidí prožíval v důvěře v Boha. Nazýván svatým bláznem začal znovu poustevnický život na Hasunské hoře blízko Kasselu. S chudými se dělil o chléb a kázal lidem, kteří o to stáli. Dva roky po jeho smrti nechal arcibiskup z Mohuče nad jeho hrobem postavit kapli.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iren, ep. Lugdunen (asi 202); Potamiœna et Marcella (asi 202); Paulus Pp I. (767); Heimeradus (1019); Vincentia Gerosa (1847); Plutarchus, Serenus (ca. 202); Argimirus (856); Ioannes Southworth (1654); Severianus Baranyk et Ioachim Senkivskyj (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.