Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Marek a Marcelián
Marcus et Marcellianus

18. června, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 304

ŽIVOTOPIS

Údajně se narodili pohanským rodičům Tranquillinuovi a Martii a jsou zmiňováni v neuznaných Skutcích sv. Šebestiána jako dvojčata ze vznešeného rodu. Při pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána byli zajati a přes naléhání svých manželek se odmítli zříci víry. Někteří životopisci se domnívají, že snad byli i římskými jáhny a měli děti. Ve vězení je navštívil a ve víře utvrzoval sv. Šebestián. Pro svou věrnost byli za nohy přibiti a nakonec usmrceni oštěpem. Se znaky svého umučení bývají znázorňováni a někde i se svitky spisu. Pohřbeni byli v katakombách sv. Balbiny. Tam byly nalezeny zbytky jejich náhrobku asi v roce 1902.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gregorius Barbarigo (1697); Marcus et Marcellianus (asi 304); Calogerus, eremita (asi s. V); Elisabeth, virgo in Rhenania (1164); Hosanna Andreasi (1505); Leontius, miles (s. IV); Cyriacus et Paula (ca. s. IV); Amandus, ep. Burdigalen. (s. V)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský