Světci k nám hovoří...


sv. Kaloger

Calogerus, eremita

18. června, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:asi s. V

ŽIVOTOPIS

Na Sicílii se možná dostal z Konstantinopole. Podle některých životopisců pocházel odjinud a z rodné země byl vyhnán Vandaly. Účastnil se pak šíření radostné zvěsti ve Fregalre. Jako poustevník prý žil 35 let. Podle Henryka Misztala poustevničil na Eolských ostrovech v jeskyni pod horou Gemmariaro. Tam je mu zasvěcen kostel. Podání různých životopisců se liší. Martyrologium se o něm zmiňuje jen jako o poustevníkovi ze Sicilie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gregorius Barbarigo (1697); Marcus et Marcellianus (asi 304); Calogerus, eremita (asi s. V); Elisabeth, virgo in Rhenania (1164); Hosanna Andreasi (1505); Leontius, miles (s. IV); Cyriacus et Paula (ca. s. IV); Amandus, ep. Burdigalen. (s. V)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.