Světci k nám hovoří...


sv. Metoděj (olympský)

Methodius, ep. Olympen.

20. června, připomínka
Postavení:biskup a mučedník
Úmrtí:asi 312

ŽIVOTOPIS

Byl biskupem na Olympu v Lykii a nějakou dobu prý i v Tyru. Je o něm uváděno, že byl velmi učený, vynikal jako vykladač Písma a pohanům byl protivníkem. Byl také spisovatelem. První jeho spis je "O zmrtvýchvstání", druhý, který se stal nejznámějším, je "Hostina deseti panen", s původním názvem „Symposion e peri hagneias“. Je v něm důraz na použitý dialog po Platonově způsobu. Obsah jeho díla však prý Metoděj odsuzuje. Chválí zejména celibát a panenství. Podle Möhlera v jeho spisech s řeckou krásou závodí obrazotvornost s výmluvností. Skončil jako mučedník.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Methodius, ep. Olympen. (asi 312); Margarita Ebner (1351); Franciscus Pacheco et VIII socii, Gaspar Sadamatsu, Ioannes Kisaku, Paulus Kinsuke, Petrus Rinsei, Balthasar de Torres, Michael Tozo, Ioannes Baptista Zola et Vincentius Kaun, m. Nagasakii (1626); Thomas Withbread, Gulielmus Harcourt Ioannes Fenwich, Ioannes Gavan et Antonius Tumer (1679); Gobanus (ca. 670); Ioannes de Matera (1139); Dermitius O'Hurley (1584); Margarita Ball (1584, die inc.)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.