Světci k nám hovoří...


blah. Markéta Ebner

Margarita Ebner

20. června, připomínka
Postavení:řeholnice, mystička OP
Úmrtí:1351
Atributy:dominikánka, kniha, lilie,

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem roku 1291 v bavorském Donauwörthu 50 km severně od Augsburgu. V 15 letech vstoupila do kláštera dominikánek Maria-Medingen. V roce 1312 těžce onemocněla a asi od 21 let byla po dobu 14 let upoutána na lůžko. V té době se soustředila na duchovní život a dostalo se jí mnoho milostí i vidění. Ze svých duchovních zážitků psala poznámky a předávala je k setřídění svému duchovnímu vůdci Jindřichu z Nördlingenu.

Byla velmi citlivá, pokud někdo v její přítomnosti o jiném špatně mluvil, příkře ho posuzoval, vzbuzovalo to u ní odpor. Bolestné pro ni byly řeči příčící se smíru a lásce. Ve velké úctě měla sošku Ježíše jako dítěte a byla velkou mariánskou ctitelkou.

Zemřela s pověstí svatosti v 60 letech a její hrob se stal cílem mnoha poutníků. Blahořečená byla 24. 2. 1979 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Methodius, ep. Olympen. (asi 312); Margarita Ebner (1351); Franciscus Pacheco et VIII socii, Gaspar Sadamatsu, Ioannes Kisaku, Paulus Kinsuke, Petrus Rinsei, Balthasar de Torres, Michael Tozo, Ioannes Baptista Zola et Vincentius Kaun, m. Nagasakii (1626); Thomas Withbread, Gulielmus Harcourt Ioannes Fenwich, Ioannes Gavan et Antonius Tumer (1679); Gobanus (ca. 670); Ioannes de Matera (1139); Dermitius O'Hurley (1584); Margarita Ball (1584, die inc.)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.