Světci k nám hovoří...


sv. Albán

Albanus, m. in Britannia

22. června, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 287

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Británie. Udává se, že byl v Římě, kde se vyučil a získal občanství. Po návratu si jako měšťan ve Verulamiu otevřel pohostinství. Mezi jeho hosty byl kněz Amfibal, který ho seznámil s vírou a možná i pokřtil. Bylo to za pronásledování křesťanů a Albán pak ukrýval prchající věřící. Byl kvůli tomu vyslýchán, ale marně. Když mu bylo nařízeno obětovat bohům, jednoznačně odpověděl: "Nebudu!" Byl proto před soudcem krutě mučen a odsouzen k popravě mečem. Beda popisuje exekuci stětím s mnoha detaily o nebeských znameních, která narušovala popravu, takže se ji kat zdráhal vykonat. Byla provedena za nadpřirozených okolností. Za místo smrti byl považován Holmhurst Hill, kde byl nad Albánovým hrobem postaven kostel a vzniklo tam později opatství s jeho jménem. Verulamii, kde do umučení působil, bylo přejmenováno na St. Alban.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulinus, ep. Nolan (431); Ioannes Fisher et Thomas More (1535); Albanus, m. in Britannia (asi 287); Eusebius, ep. Samosaten (379); Nicetas, ep. Remesianen (asi 414); Innocentius Pp V (1276); Flavius Clemens (96); Iulius et Aaron (s. IV in.); Maria Lhuillier (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.