Světci k nám hovoří...


sv. Eusebius

Eusebius, ep. Samosaten

22. června, připomínka
Postavení:biskup, mučedník
Úmrtí:379

ŽIVOTOPIS

V Samosatě v Sýrii se stal biskupem. Obhajoval katolické učení proti ariánům. Když nastoupil arianský císař Valens, chtěl Eusebia poslat do vyhnanství v Trácii. Ten ale zavčas v přestrojení uprchl a putoval po Sýrii, Fénicii a Palestině, kde utvrzoval lid v pravé víře. Do svého biskupského sídla se vrátil až za císaře Theodósia.

V roce 379 doprovázel nového biskupa Marina do města Dolichu a tehdy mu jedna ariánská žena hodila na hlavu cihlu. Zranění biskup Eusebius podlehl.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulinus, ep. Nolan (431); Ioannes Fisher et Thomas More (1535); Albanus, m. in Britannia (asi 287); Eusebius, ep. Samosaten (379); Nicetas, ep. Remesianen (asi 414); Innocentius Pp V (1276); Flavius Clemens (96); Iulius et Aaron (s. IV in.); Maria Lhuillier (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.