Světci k nám hovoří...


sv. Nicetas

Nicetas, ep. Remesianen

22. června, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 414

ŽIVOTOPIS

Byl misionářem a spisovatelem. Evangelium úspěšně hlásal mezi Besy, Góty a Dáky na jih od Dunaje. Asi v roce 370 se stal biskupem v Remesianě (dnešní Bela Polance v Srbsku). Dvakrát navštívil sv. Paulína v Itálii a je od něj chválen jako básník i horlivý hlasatel radostné zvěsti. Ač je o něm málo zpráv, zůstalo prý po něm hodně spisů. Mezi ně patří výklad apoštolské víry a pojednání o ceně zpívaných žalmů.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulinus, ep. Nolan (431); Ioannes Fisher et Thomas More (1535); Albanus, m. in Britannia (asi 287); Eusebius, ep. Samosaten (379); Nicetas, ep. Remesianen (asi 414); Innocentius Pp V (1276); Flavius Clemens (96); Iulius et Aaron (s. IV in.); Maria Lhuillier (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.