Světci k nám hovoří...


blah. Josef Kowalski

Iosephus Kowalski

4. července, připomínka
Úmrtí:1942

ŽIVOTOPIS

Narodil se 13. 3. 1911 v Siedlisku v Polsku. K salesiánům přišel v 16 letech. Řeholní slib složil 29. 6. 1934 a 29. 5. 1939 přijal kněžské svěcení. Působil jako vychovatel mládeže. V Krakowě se stal tajemníkem řádové provincie. S jedenácti dalšími salesiány byl v kostele P. Marie 23. 5. 1941 zatčen nacisty a pak vězněn v kocentračním táboře v Auschwitzu. V červnu 1942 měl být přepraven do Dachau. K tomu nedošlo. Byl mučen, mimo jiné pro úctu k sv. růženci a 3. 7. utopen v žumpě. Papežem Janem Pavlem II. byl 13. 6. 1999 ve Varšavě blahořečen mezi 108 mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Procopius, eremita (1053); Elisabeth de Lusitania (1336); Bertha (asi 725); Andreas Cretensis (740); Udalricus, ep. Augustan (973); Ioannes Cornelius, Thomas Bosgrave (1594); Petrus Georgius Frassati (1925); Iosephus Kowalski (1942); Maria Crocifissa /Rosa/ Curciow (1957); Iucundianus (s. inc.); Laurianus (s. III/IV); Theodorus, ep. Cyrenen. (s. IV); Antonius de Weert (1572); Florentius, ep. Cadurcen. (s. V in.); Valentinus, presb. et eremita (ca. s. V); Andreas Cretensis (740); Ioannes de Vespiniano (s. XIII/XIV); Gulielmus Andleby, Henricus Abbot (1597); Catharina Jarrige (1836)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.