Světci k nám hovoří...


sv. Anatol

Anatolius, ep. Laodicen.

3. července, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. III
Patron:matematiků
Atributy:globus, kniha

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Alexandrie v Egyptě. Stal se vědcem, filosofem, učitelem a spisovatelem. Patřil mezi nejvýznamnější učence své doby a ovládal více vědních oborů. Vydal učebnici aritmetiky, zabýval se zeměměřičstvím a byl přírodozpytcem. Bylo o něm známo, že je hluboce věřící a velmi pokorný. Měl i pověst smírce.

Odešel do Palestinské Césareje a když v roce 268 procházel syrskou Laodiceji., v níž zemřel biskup, byl zvolen na jeho místo. Působil tam velmi požehnaně prý 15 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas, Apostolus (s. I.); Anatolius, ep. Laodicen. (s. III); Heliodorus (s. IV. ex. - V. in.); Leo Pp II. (683); Memnon (ca. s. III); Marcus et Mocianus (ca. s. IV); Raymundus Gayrard (1118); Maria Anna Mogas Fontcuberta (1886)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.