Světci k nám hovoří...


sv. Heliodor

Heliodorus

3. července, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV. ex. - V. in.

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 330 ve Stridonu v Dalmácii. Dostalo se mu širšího, dobrého vzdělání. Nějakou dobu byl i u císařského dvoru a nastoupil vojenskou dráhu. Byl ale brzy ovlivněn přátelstvím se sv. Jeronýmem, které přispělo k tomu, že vojenský život opustil, odešel do Aquileje a věnoval se cele duchovnímu životu. Nějakou dobu cestoval s Jeronýmem po východních zemích, byl s ním v Chalcidě. Na kněžství se připravoval jako poustevník. Později se stal biskupem v Altinum poblíž Benátek. Po útoku Hunů měl prý své biskupské sídlo přeloženo do Tercela. Asi jen dočasně, protože Altino je udávaným místem jeho smrti, k níž došlo po roce 390. Velmi horlivě bojoval proti bludům Apolinářovým a Ariovým. V roce 381 se zúčastnil i Aquilejské synody. Před smrtí se vzdal svého úřadu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Thomas, Apostolus (s. I.); Anatolius, ep. Laodicen. (s. III); Heliodorus (s. IV. ex. - V. in.); Leo Pp II. (683); Memnon (ca. s. III); Marcus et Mocianus (ca. s. IV); Raymundus Gayrard (1118); Maria Anna Mogas Fontcuberta (1886)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.