Světci k nám hovoří...


sv. Prokop

Procopius, m. in Palæstina

8. července, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 303

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Jeruzaléma. Stal se lektorem v Skytopoli. Vynikal horlivostí a na začátku Diokleciánova pronásledování byl ve svém působišti první zajat a přiveden do Cézareje před soud Fabiána. Bylo mu nařízeno poklonit se modlám, což za žádnou cenu nebyl ochoten učinit. Po první troufalé odpovědi mu byla Fabiánem sťata hlava.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Kilianus (s. VII ex.); Aquila et Prisca seu Priscilla (s. I.); Procopius, m. in Palæstina (asi 303); Pancratius, ep. Tauromenitan (století neznámé); Hadrianus Pp III. (885); Eugenius Pp III (1153); Auspicius (s. V); Disibodus (s. VII); Landrada (690); martyres Constantinopoli monachi Abrahamit (s. IX); Mancius Araki (1626)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.