Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle


sv. Josef Maria Tomasi
Iosephus Maria Tomasi

1. ledna, připomínka
Postavení:biskup a kardinál z řádu teatiánů
Úmrtí:1713

ŽIVOTOPIS

Pocházel z knížecí rodiny na Sicílii. Byl nadaný, snadno se učil cizí jazyky. Své vzdělání si měl doplnit ve službě na španělském královském dvoře, kterou odmítl a prosadil si vstup do řádu teatiánů už v 15 letech. Postupně se zařadil mezi největší teology své doby a stal se rádcem papežů. Pomáhal též chudým, které vedle liturgie obzvlášť miloval. V ní viděl jeden z vrcholů života Církve. Věnoval se též spisovatelské činnosti. Půl roku po té, co byl jmenován kardinálem, zemřel v Římě.

Za blahoslaveného byl prohlášen r. 1803 a kanonizován byl Janem Pavlem II. v říjnu 1986.

Svatý Otec zdůraznil jeho aktuálnost pro jeho vztah k liturgii a vysoký stupeň jeho křesťanských ctností. V lásce a svatosti je bohatství církve a ona se raduje, když její synové a dcery dojdou povýšení k veřejné úctě protože se ve svém životě dokázali ztotožnit s ukřižovaným Kristem.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, sancta Dei Genetrix ; Iosephus Maria Tomasi (1713); Vincentius Maria Strambi (1824); Zdislava (1252)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský