Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Clemens et Agathangelus

23. ledna, připomínka
Úmrtí:(s. IVPřehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hildephonsus, ep. Toletan (667); Emerentiana (ca. s. IV.); Severianus et Aquila (s. III); Clemens et Agathangelus ((s. IV); Maimbodus (ca. s. VIII); Amasius (ca. 356)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský