Světci k nám hovoří...


blah. Vilém Ireland a Jan Grove

Gulielmus Ireland et Ioannes Grove

24. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1679

ŽIVOTOPIS

Vilém Ireland se narodil v roce 1636 v hrabství Lincoln ve východní části Anglie. Středoškolské studium absolvoval v anglickém kolegiu v Saint Omer na severozápadě Francie. V 19 letech vstoupil do jezuitského řádu. Po studiích teologie se stal knězem, několik let byl v Gravelines mimo jiné zpovědníkem sester klarisek. Teprve ve 37 letech r. 1673 složil slavné řeholní sliby. Po čtyřech letech byl povolán do Londýna a stal se prokurátorem anglické misijní Společnosti Ježíšovy.

V roce 1678 byla Titem Oatem rozvířena protikatolická nálada na základě údajného papežského či jezuitského spiknutí proti anglickému králi. Toho roku v noci z 28. září vtrhli ozbrojenci vedení Oatem k otci Vilému Irelandovi, který používal krycí jméno Iremonger, zajali ho a odvlekli do londýnského vězení Newgate. Při prohlídce zabavili všechny jeho zápisky, dokumenty i knihy. Otci Vilémovi dali bolestivě těsné okovy a drželi ho v přísné izolaci. Byl obviněn z účasti na poradě o zavraždění krále a podplacení svědci udávali, že ho v srpnu viděli obhlížet královský palác. O falešná svědectví u soudu se 17. 12. postaral Oates s Bedloem. Předseda soudu William Scroggs ve své obžalobě útočil na katolickou církev, její činnost a víru, ovlivnil přísedící, takže uznali vinu všech předvedených vězňů: otce Viléma, jezuitského spolupracovníka Jana Grovea i sluhy a benediktinského řeholníka Tomáše Pickeringa. Označili je za ty, kdo měli vraždu krále provést. Král Karel II. zpočátku uvažoval o milosti pro Viléma Irelanda, ale pak ustoupil nenávistným požadavkům. Poprava se konala 24. 1. oběšením a rozčtvrcením. Benediktinský řeholník byl usmrcen o několik měsíců později.

Jan Grove byl laikem, který je uváděn jako pomocník několika jezuitů, zvláště jako služebník Viléma Irelanda až do svého zatčení 28. 9. 1678 v londýnském domě. S ním byl křivě obviněn nejen ze zapojení do spiknutí, ale v obvinění bylo i to, že přijal částku 1500 liber za osobní účast na vraždě. Podle Oatese a Bedloa měl zastřelit krále. Společně s Vilémem Irelandem byl odsouzen ke společné popravě v Tyburnu v Londýně. Tyto mučedníky 15. 12. 1929 společně blahořečil papež Pius XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Franciscus de Sales (1622); Felicianus, ep. Fulginaten (asi s. III.); Babylas (250); Exsuperantius, ep. Cingulen (asi s. V.); Paula Gambara Costa (1515); Gulielmus Ireland et Ioannes Grove (1679); Maria Poussepin (1744); Vincentius Lewoniuk et XII socii (1874); Timotheus Giaccardo (1948)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.