Světci k nám hovoří...


blah. Irmengarda

Irmengardis

16. července, připomínka
Postavení:abatyše OSB
Úmrtí:866
Patron:Chiemgaues
Atributy:berla abatyše, korunka, planoucí srdce

ŽIVOTOPIS

Narodila se kolem roku 831 jako dcera císaře Ludvíka Němce a Emy. Byla pravnučkou Karla Velikého. Pro svůj zájem o duchovní život dostala od otce benediktinský klášter Buchau ve Württembersku. Nějakou dobu v něm žila. Má se zato, že tam také byla abatyší. Poměrně brzy však založila klášter ve Frauenchiemsee u Chiemského jezera v Bavorsku, do kterého odešla a v Bachau nechala sestry Ildegardu a Bertu. Nový klášter u Chiemského jezera od roku 857 vedla jako abatyše. Vynikala heroickou láskou a již asi ve věku 35 let zemřela s pověstí svatosti. V souvislosti s uctíváním byly její ostatky dvakrát vyzdviženy. Poprvé se zápisem o úctě v roce 1004 a podruhé r. 1631. V roce 1922 byly umístěny do nového relikviáře v klášterním kostele. K jejímu blahořečení došlo 19. 12. 1928 Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Monte Carmelo ; Helerius (s. VI.); Raineldis, Grimoaldus et Gondulphus (asi 680); Maria Magdalena Postel (1846); Irmengardis (866); Athenogenes (ca. 305); Monulphus et Gondulphus (s. VI/VII); Sisenandus (851); Simon da Costa (1570); Ioannes Sugar et Robertus Grissold (1604); Andreas de Soveral et Dominicus Carvalho (1645); Nicolaus Savouret et Claudius Béguignot (1794); Amata a Iesu (Maria Rosa); de Gordon et VI soci (1794); Dorothea a Corde Mari (1974); Bartholomaeus a Martyribus Fernandes, episcopus (1590)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.