Světci k nám hovoří...


sv. Praxeda

Praxedes, ante

21. července, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:před rokem 491
Atributy:almužna, nádoba s houbou a krví mučedníků; zobrazována bývá i s korunou a se svojí sestrou

ŽIVOTOPIS

Podle legendy její rodnou sestrou byla Pudenciána a jejich otec Pudens byl senátorem. Do domu donesl křesťanskou víru údajně už sv. Petr. Praxeda osvědčovala svoji přináležitost Kristu četnou pomocí ostatním křesťanům, zejména při pronásledování. Vynikala štědrostí a láskou k potřebným. Navštěvovala a povzbuzovala vězněné, starala se i o pohřbení mučedníků.

Po smrti byla pohřbena v katakombách sv. Priscily, kde byl uložen i její otec a sestra. První zmínka o úctě k ní pochází z roku 491. jde o nápis v katakombě týkající se jejího chrámu. Martyrologium u připomínky Praxedy zdůrazňuje, že jejímu jménu je zasvěcena bazilika na Eskvilinu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Laurentius de Brundusio (1619); Praxedes, ante (před rokem 491); Victor, m. Massiliæ (ca. 292); Simeon Salus (s. IV); Arbogastus (s. VI); Gabriel Pergaud (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.