Světci k nám hovoří...


Arbogastus

21. července, připomínka
Úmrtí:s. VI


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Laurentius de Brundusio (1619); Praxedes, ante (před rokem 491); Victor, m. Massiliæ (ca. 292); Simeon Salus (s. IV); Arbogastus (s. VI); Gabriel Pergaud (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.