Světci k nám hovoří...


sv. Jan Kasián

Ioannes Cassianus

23. července, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 435

ŽIVOTOPIS

Byl žákem Chrysostoma. V Marseille na území dnešní Francie se stal opatem. Založil mnoho klášterů a napsal významný spis o životě řeholníků v klášteře - "Collationes". Čerpali z něj i církevní učitelé.

Z Kasiánových Institucí a konferencí se nám dochoval nástin duchovního života. Jan Kasián stavěl nauku na askezi, která prochází třemi stádií: V prvním se člověk zbavuje všech příjemných věcí a světského bohatství. Ve druhém se má zříci svého já a všech nesprávných vazeb mezi duchovním a tělesným. Ve třetím stadiu se srdce odlučuje od přítomných a viditelných hodnot a směřuje k hodnotám věčným. Vše je obohaceno darem modlitby, který pro Kasiána byl ovocem askeze.

Jan Kasián dělil modlitbu na čtyři typy: za odpuštění hříchů, ve spojení s dobrým předsevzetím, prosby za spásu duší a modlitbu díkučinění. Tu nazýval modlitbou ohně. Oheň jeho modlitby se stupňoval ke kontemplaci Boha jako vrcholu duchovního života.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Birgitta de Suecia (1373); Ezechiel, propheta ; Ioannes Cassianus (asi 435); Basilius Hopko, episcopus et martyr (1976); Valerianus, ep. Cimelen (ca. 460); Ioanna de Urbeveto (1306); Nicephorus a Iesu et Maria (Vincentius); Díez Tejerina et V socii*, Abilius a Cruce Ramos y Ramos*, Epiphanius a Sancto Michaele Sierra Conde*, Fulgentius a Corde Mari (1936); Germanus a Iesu et Maria (Emmanuel); Pérez Giménez et VIII socii*, Anacarius ab Immaculata Benito Nozal*, Iosephus a Iesu et Maria Osés Sáinz*, Iosephus Maria a Iesu Moriente Ruiz Martínez*, Iulius a Sacro Corde Mediavilla Concejero*, Laurinus a Iesu Crucifixo Proa (1936); Christinus Gondek (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.