Světci k nám hovoří...


sv. Juventin a Maximín

Iuventinus et Maximinus, m.

25. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:363

ŽIVOTOPIS

Juventin a Maximín byli setníci tělesné stráže císaře Juliána Odpadlíka, který se ve 20 letech stal z křesťana pohanem. Podporoval bludaře i židy, ponižoval církev a obnovoval pohanské zvyky. Z jeho nařízení byly všechny potraviny, zejména v obchodech, kropeny modlářskými knězi obětní vodou. Juventin a Maximín při jedné císařské hostině toto bezpráví, pro které se křesťané poskvrňují, kritizovali. Po vyzrazení jedním ze spolustolovníků byli na toto téma dotazováni samotným císařem. Svým přiznáním se ke Kristu, k víře, ve které byli vychováni, se odsoudili k mučednické smrti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

conversio Paulus, Apostolus ; Ananias, discipulus Iesu (s. I.); Arthemas (s. III./IV.); Agileus (s. III./IV.); Iuventinus et Maximinus, m. (363); Bretannio (s. IV.); Palæmon (s. IV.); Præiectus et Amarinus (676); Henricus Suso (1366); Poppo (1048); Antonius Migliorati (1450); Archangela Girlani (1495); Franciscus Zirano (1603 ); Emmanuel Domingo y Sol (1909); Æmilia Fernández Rodríguez (1939); Maria /Magdalena Antonia/ Teresa Grillo Michel (1944); Antonius Świadek (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.