Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Michael Ludvík Brulard

Michael Ludovicus Brulard

25. července, připomínka
Postavení:mučedník OCD
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Narodil se 11. 6. 1758 v Chartres. Vstoupil do řádu bosých karmelitánů v Charentonu, blízko Paříže a stal se knězem.

V roce 1789 vypukla Velká francouzská revoluce s pronásledováním římskokatolické církve. Revolucionáři se snažili o ovládání její organizace ve Francii. Začali omezovat její práva a výsady, zmocňovat se jejího majetku. V roce 1790 byla vyhlášena Civilní ústava duchovenstva a církev byla reorganizována jako kdyby byla státní institucí. Klerici směli zůstat a působit na svých místech jen v případě složení přísahy věrnosti nové ústavě. Dvě třetiny světských kněží a řeholníků odmítly. Mnoho jich opustilo Francii. Politická situace a negativní vztahy se sousedními zeměmi daly podnět zákonodárnému shromáždění k represím vůči kněžím, kteří se rozhodli zůstat věrni Římu. Za nesložení přísahy byli označeni jako vlastizrádci a bylo s nimi krutě nakládáno.

Pronásledování tvrdě zasáhlo 2412 kněží a dalších duchovních, kteří byli zajati a vypovězeni nebo usmrceni. Karmelitán Michael Ludvík Brulard byl odsouzen k deportaci na nucené práce v Guyaně nebo v Africe, ale k tomu nedošlo. S ním byli další dva karmelitáni o. Jan Duverneuil a o. Jakub Gagnot, ze stejného důvodu odmítnutí přísahy, uvězněni na lodi v Rochefort Bay na Atlantickém oceánu poblíž pobřeží Charente. Odtud místo do určeného cíle byli dopraveni do vězení na staré chátrající lodi u ostrova Aix. Zažili nelidské, kruté zacházení, kterému Michael Ludvík na Aix podlehl 25. 7. Se svými dvěma řeholními bratry a dalšími 61 mučedníky se stali rovněž oběťmi Velké francouzské revoluce v letech 1794-1795. Společně byli blahořečeni Janem Pavlem II. 1. 10. 1995 v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iacobus, Apostolus (43/44); Christophorus, m. Lycia (století neznámé); Olympias (408); Beatus et Bantus (s. VI/VII); Ioannes Soreth (1471); Radulphus Aquaviva, Alphonsus Pacheco (1583); Michael Ludovicus Brulard (1794); Maria Teresia Kowalska (1941); Cucuphas (s. IV in.); Paulus, Valentina et Thea (308); Glodesindis (s. VI); Theodemirus, monachus (851); Petrus Corradini de Molliano (1490); Antonius Lucci (1752); Maria a Monte Carmelo Sallés y Barangueras (1911); Petrus a Corde Redondo, Felix a Quinque Vulneribus Ugalde Irurzun et Benedictus a Virgine « del Villar » Solano Ruiz* (1936); Fridericus (Carolus); Rubio Alvarez, Primus Martinez de San Vicente Castillo, Hieronymus Ochoa Urdangarin et Ioannes a Cruce (Eligius); Delgado Pastor (1936); Dionysius Pamplona (1936); Deogratias Palacios, Leo Inchausti, Iosephus Rada, Iulianus Moreno et Iosephus Richardus Díez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.