Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Kowalska

Maria Teresia Kowalska

25. července, připomínka
Postavení:mučednice OSC Cap
Úmrtí:1941

ŽIVOTOPIS

Narodila se roku 1902 ve Varšavě. Její otec se nechal uchvátit ideou socialismu s ateistickým duchem a ve 20. letech odjel s částí své rodiny do Sovětského svazu. Mieczysłava 23. 1. 1923 vstoupila do kláštera klarisek kapucínek v Przasnyszu s rozhodnutím činit pokání za rodinu. Při obláčce 12. 8. 1923 přijala jméno Terezie od Dítěte Ježíše. Po roce složila první sliby a 26. 7. 1926 věčné.

Byla horlivá, otevřená a laskavá. Vykonávala služby vrátné, sákristiánky, knihovnice a měla na starosti novicky. Dost často trpěla různým onemocněním. Zesláblá byla s 36 spolusestrami 2. 4. 1941 Němci zatčena a pak odvezena do koncentračního tábora v Działdowie, kde byly všechny vězněny za nelidských podmínek v jediné místnosti. Terezie tam trpěla také tuberkulózou, nemohla vstávat a došlo u ní ke krvácení z plic. Nehygienické prostředí, hlad, žízeň a bolest, vědomí útrap kněží a biskupů, kteří byli v táboře mučeni, je velmi trápilo.

S vědomím blízké smrti sestra Terezie Marie Kowalska prohlásila: "Já odtud neodejdu, svůj život obětuji, aby se sestry mohly vrátit." Při horečce se modlila se sestrami střelné modlitby. Její přijetí Boží vůle bylo pro spolusestry povzbuzením. Kristem byla v jeho království uvítána v noci 25. 7. a 7. 8. 1941 její sestry, za které nabídla Bohu svůj život, byly propuštěny na svobodu.

Papežem Janem Pavlem II. byla 13. 6. 1999 blahořečena s dalšími 107 oběťmi pronásledování.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iacobus, Apostolus (43/44); Christophorus, m. Lycia (století neznámé); Olympias (408); Beatus et Bantus (s. VI/VII); Ioannes Soreth (1471); Radulphus Aquaviva, Alphonsus Pacheco (1583); Michael Ludovicus Brulard (1794); Maria Teresia Kowalska (1941); Cucuphas (s. IV in.); Paulus, Valentina et Thea (308); Glodesindis (s. VI); Theodemirus, monachus (851); Petrus Corradini de Molliano (1490); Antonius Lucci (1752); Maria a Monte Carmelo Sallés y Barangueras (1911); Petrus a Corde Redondo, Felix a Quinque Vulneribus Ugalde Irurzun et Benedictus a Virgine « del Villar » Solano Ruiz* (1936); Fridericus (Carolus); Rubio Alvarez, Primus Martinez de San Vicente Castillo, Hieronymus Ochoa Urdangarin et Ioannes a Cruce (Eligius); Delgado Pastor (1936); Dionysius Pamplona (1936); Deogratias Palacios, Leo Inchausti, Iosephus Rada, Iulianus Moreno et Iosephus Richardus Díez (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.