Světci k nám hovoří...


sv. Agileus

Agileus

25. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. III./IV.

ŽIVOTOPIS

Narodil se ve 3. století v severní Africe. Spolehlivě o něm víme, že se stal mučedníkem u Kartága v dnešním Tunisku. Víme také, že v den výročí jeho mučednické smrti o něm, o jeho víře a odvaze pochvalně kázal sv. Augustin ve své bazilice, tehdy to bylo v Hippo (dnes Anaba). Další zmínka o něm prý pochází ze synody 60 biskupů v roce 525 a potom zejména z dopisu Řehoře Velikého, v němž tento papež děkuje biskupovi Dominikovi z Kartága za poslanou část ostatků mučedníka Agilea.

Ten byl označen za neúnavného obránce evangelia, který o jeho pravdách svědčil na různých místech v Africe a zemřel kvůli víře za vandalského tažení v dané oblasti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

conversio Paulus, Apostolus ; Ananias, discipulus Iesu (s. I.); Arthemas (s. III./IV.); Agileus (s. III./IV.); Iuventinus et Maximinus, m. (363); Bretannio (s. IV.); Palæmon (s. IV.); Præiectus et Amarinus (676); Henricus Suso (1366); Poppo (1048); Antonius Migliorati (1450); Archangela Girlani (1495); Franciscus Zirano (1603 ); Emmanuel Domingo y Sol (1909); Æmilia Fernández Rodríguez (1939); Maria /Magdalena Antonia/ Teresa Grillo Michel (1944); Antonius Świadek (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.