Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Jiří Preca,

Georgius Preca

26. července, připomínka
Postavení:kněz, zakladatel
Úmrtí:1962

ŽIVOTOPIS

Narodil se 12. 2. 1880 ve Vallete na Maltě jako sedmý z devíti dětí zbožné kupecko-dělnické rodiny. V osmi letech se přestěhovali do Hamrunu. Jiří se po vystudování stal knězem 22. 12. 1906 a v dalším roce založil "Společenství křesťanské nauky" pro přípravu katechetů. Jejich heslem se stala střelná modlitba: "Božský Utěšiteli, ať celý svět následuje evangelium!"

Jiří Preca začal nejen vykládat Bibli a teologii řečí srozumitelnou prostým lidem, ale k podobné katechezi připravoval i laiky. Katechety vedl po ukončení každodenní výukové činnosti ke společné, hodinu trvající modlitbě s formací.

V červenci 1918, jako karmelitánský terciář, přijal jméno František. Publikoval dogmatické, morální a asketické spisy, kterých bylo kolem 150ti. Jím složené modlitby svědčí o mystickém životě a vnímání Boha ve svém okolí. Zdůrazňována je jeho úcta k tajemství Vtělení a chválena služba zpovědníka. Jeho dílo, kterým předcházel II. vatikánský koncil, schválil r. 1932 arcibiskup Maurus Caruna. V roce 1952 o. Jiřím Františkem Preca vyslaná skupina 6 členů jeho společenství založila první středisko v Austrálii. Později vznikla další v Anglii, Albánii, Keni, Sudánu a v Peru.

Jiří Preca zemřel r.1962 v Santa Venera a byl pohřben v chrámu Panny Marie v Hamrumu. Blahořečen byl 9. 5. 2001 v rodném městě Janem Pavlem II. a kanonizován 3. 6. 2007 papežem Benediktem XVI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioachim et Anna (s. I.); Evangelista et Peregrinus (s. XII/XIII); Titus Brandsma (1942); Georgius Preca (1962); Camilla Gentili (s. XIV/XV); Ioannes Ingram (1594); Georgius Swallowell (1594); Eduardus Thwing et Robertus Nutter. (1600); Gulielmus Webster (1641); Andreas., m. Phú Yên (1644); Marcellus Gaucherius Labigne de Reignefort et Petrus Iosephus Le Groing de La Romag (1794); Maria Margarita a Sancto Augustino Bonnet et IV soci (Maria Magdalena); de Jastamont; Clara a Sancta Rosalia (Maria Clara); du Bac; Elisabeth Teresia a Corde Iesu Consolin (1794); Bartholom (1833); Vincentius Pinilla et Emmanuel Martín Sierraw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.