Světci k nám hovoří...


sv. Nazarius a Celsus

Nazarius et Celsus, Inventio

28. července, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. III.
Patron:dětí

ŽIVOTOPIS

Říman Nazarius byl synem vznešeného pohana a křesťanky Perpetuy. Když se rozhodl pro křesťanskou víru, byl v ní od papeže Lina vyučen a pokřtěn. Za pronásledování Nerona odešel do Milána, kde povzbuzoval vězněnou dvojici světců, Gervasia a Protasia. Byl přitom dopaden a zbit. Vyhnán z města pokračoval do Gallie, kde pokřtil Celsa. Po hlásání evangelia v Trevíru, kam ho Celsus doprovázel, se sám vrátil do Říma. Tam se setkal s otcem již obráceným na víru. S Celsem se znovu setkal v Miláně a spolu s ním zemřel mučednickou smrtí, byl sťat.

Martyrologium místo data úmrtí uvádí rok nalezení (Inventio) 395. Podle svědectví v tomto roce nalezl biskup Ambrož v zahradě před městskou zdí jejich ostatky, přičemž Nazáriovo tělo bylo zachovalé. Nazarius byl pak přenesen do kostela před Římskou branou a nad Cesovým hrobem byla v Miláně postavena basilika.

Asi pro důkaz nevinnosti se Nazárius stal patronem dětí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nazarius et Celsus, Inventio (s. III.); Alphonsa ab Immaculata Conceptione /Anna/ Muttathupadathu (1946); Prochorius, Nicanor (ca. 200); martyres in Thebaide (ca. 250); Acacius, m. in Charia (ca.308-311); Camelianus (s. VI); Samson, abbas (ca. 565); Botvidus (1100); Petrus Poveda Castroverde (1936); David Carlos, cf. 28.7. (1936); Emmanuel Segura et David Carlos (1936); Iacobus Hilarius (Emmanuel); Barbal Cosán (1937); Iosephus Caselles Moncho et Iosephus Castell Camps (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.