Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Alfonza Muttathupadathu

Alphonsa ab Immaculata Conceptione /Anna/ Muttathupadathu

28. července, připomínka
Postavení:řeholnice OSCI
Úmrtí:1946

ŽIVOTOPIS

Narodila se 19. 8. 1910 v Arpukaře v Kerala ležící v Indii. Při křtu dostala jméno Anna. V útlém věku osiřela a byla vychovávána babičkou z matčiny strany. V 17 letech vstoupila do kláštera klarisek v Bharananga, kde dostala jméno Alfonza od Neposkvrněného Početí a r. 1936 složila řeholní sliby.

Pokud jí zdraví dovolovalo, plnila úkol vychovatelky a učitelky dětí. Poměrně brzy však začala trpět skrytým onemocněním a okolí v ní vidělo hypochondra. Po zanechání pedagogické činnosti si přes všechny těžkosti zachovala vnitřní pokoj a duševní pohodu. Přispěla k tomu odevzdanost plná ochoty denně přinášet smírnou oběť. V utrpení viděla obdarování, které ji spojovalo s jejím božským snoubencem.Když zhoršení nemoci v roce 1945 nabralo na síle, po souhlase být obětí a smírnou daní dodala: "Jediný den, v němž jsem netrpěla, byl pro mne ztraceným dnem." Zemřela v 36 letech.

Papež Jan Pavel II. v Kóttajam při jejím blahořečení 8. 2. 1986 o ní řekl, že neustále děkovala Bohu za radost a výsadu řeholního života i za milosti vyplývající ze slibů čistoty, chudoby a poslušnosti. Nebeský Otec jí dovolil účastnit se na utrpení svého milovaného Syna, včetně vnitřního utrpení působeného neporozuměním okolí a mylnými názory. Její cesta ke svatosti byla cestou kříže. Kanonizována byla 17. 10. 2010 papežem Benediktem XVI. v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nazarius et Celsus, Inventio (s. III.); Alphonsa ab Immaculata Conceptione /Anna/ Muttathupadathu (1946); Prochorius, Nicanor (ca. 200); martyres in Thebaide (ca. 250); Acacius, m. in Charia (ca.308-311); Camelianus (s. VI); Samson, abbas (ca. 565); Botvidus (1100); Petrus Poveda Castroverde (1936); David Carlos, cf. 28.7. (1936); Emmanuel Segura et David Carlos (1936); Iacobus Hilarius (Emmanuel); Barbal Cosán (1937); Iosephus Caselles Moncho et Iosephus Castell Camps (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.