Světci k nám hovoří...


blah. Emanuel Domingo y Sol

Emmanuel Domingo y Sol

25. ledna, připomínka
Postavení:kněz, zakladatel kongregace
Úmrtí:1909

ŽIVOTOPIS

Narodil se 1. 4. 1836 v Tortose nedaleko provinčního města Tarragona na severovýchodě Španělska. Byl předposlední z 12 dětí průměrně bohaté rodiny. V ní získal první vzdělání a domácí soukromý učitel se vedle výuky mimořádně věnoval formaci jeho charakteru. V 15 letech Emanuel vstoupil do místního semináře. Ve svém okolí vzbuzoval obdiv svými způsoby s rozsáhlými vědomostmi a pevnou vůlí.

Kněžské svěcení údajně přijal 2. 6. 1860 v Tortose a primiční mši svatou slavil 9. 7. Na mnoha místech je ale uváděno jeho vysvěcení až v tento den. Začal působit jako kaplan vyučující náboženství a hlásáním Božího slova. Potom byl ustanoven farářem v Aldes a s velkou horlivostí pokračoval v práci s mládeží. Na srdci mu ležela zejména dobrá příprava budoucích kněží. Na přání biskupa od roku 1862 navštěvoval univerzitu ve Valencii, kde získal licenciát teologie a v roce 1865 začal vyučovat jako profesor v semináři. Mimo to psal články do katolického tisku a snažil se o šíření dobré literatury.

Působil i mezi dělníky a zajišťoval ubytování pro chudé seminaristy pod patronací sv. Josefa. V září 1873 to bylo pro 24 seminaristů, potom potřeboval dům pro 98 studentů. V dubnu 1878 položil základní kámen pro nové „kolegium svatého Josefa“ a již po roce je slavnostně s 300 seminaristy otevřel. Byl obdivuhodným knězem, sympatickým a veselým, který prý rád vtipkoval, ale starost o nová kněžská povolání u něj všechno převažovala. Před koncem ledna 1883 po odsloužení mše svaté obdržel světlo nadpřirozené inspirace k založení kongregace, která by měla za hlavní úkol formování bohoslovců podle Ježíšova Srdce. Bratrstvo prvních kněží s tímto nasměrováním pak bylo 17. 5. 1883 schváleno biskupem v Tortose. Jednalo se o členy, s nimiž o. Emanuel počítal na významná místa pro formaci nových kněží. V duchu tohoto bratrstva v roce 1892 založil v Římě Papežskou španělskou kolej. V ní probíhalo formování španělských kleriků, kteří přišli dokončit studia a pak měli působit na území Pyrenejského poloostrova.

Zemřel 25. 1. 1909 v Tortose a jeho bratrstvo mělo v té době na starosti osm odborných škol a osm diecézních seminářů.

Blahořečený byl 29. 3. 1987 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

conversio Paulus, Apostolus ; Ananias, discipulus Iesu (s. I.); Arthemas (s. III./IV.); Agileus (s. III./IV.); Iuventinus et Maximinus, m. (363); Bretannio (s. IV.); Palæmon (s. IV.); Præiectus et Amarinus (676); Henricus Suso (1366); Poppo (1048); Antonius Migliorati (1450); Archangela Girlani (1495); Franciscus Zirano (1603 ); Emmanuel Domingo y Sol (1909); Æmilia Fernández Rodríguez (1939); Maria /Magdalena Antonia/ Teresa Grillo Michel (1944); Antonius Świadek (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.