Světci k nám hovoří...


Emmanuel Segura et David Carlos

28. července, připomínka
Úmrtí:1936


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nazarius et Celsus, Inventio (s. III.); Alphonsa ab Immaculata Conceptione /Anna/ Muttathupadathu (1946); Prochorius, Nicanor (ca. 200); martyres in Thebaide (ca. 250); Acacius, m. in Charia (ca.308-311); Camelianus (s. VI); Samson, abbas (ca. 565); Botvidus (1100); Petrus Poveda Castroverde (1936); David Carlos, cf. 28.7. (1936); Emmanuel Segura et David Carlos (1936); Iacobus Hilarius (Emmanuel); Barbal Cosán (1937); Iosephus Caselles Moncho et Iosephus Castell Camps (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.